Träningstider och medlemsavgifter


Gällande träningstider för Skövde Bågskytteklubb:


Måndag kl 18-19:30    Nybörjare (10 år och uppåt) 


Tisdag Kl 18-19:30 normalt inga tränare, nybörjare är välkomna men kan inte räkna med hjälp.


Torsdag kl 18-19:30    Nybörjare (10 år och uppåt)


18 m skjutning och 12 m vid sidorna, vid behov skjuts i två omgångar 12/18 m


När man skaffat egen utrustning och är en aktiv tävlingsskytt, kan man träna på


andra tider under förutsättning att någon av medlemmarna som har nyckel


kontaktas, för att kolla om någon har tänkt sig att träna samma tid.


Nyckellista finns på anslagstavlan i klubblokalen.

 

Medlemsavgifter 2023


Senior:  500 kr

Junior:  300 kr


Familj:  700 kr


Stödmedlem: 150 kr


För dom som skjuter med klubbens utrustningar tillkommer en materialavgift


på 200 kr per termin utöver medlemsavgiften.

 

Avgift för tävlingslicens tillkommer, A-licens=290 kr, B-licens=190 kr


Betalningen görs till plusgiro 47 23 28-4


Skriv namn, adress och fullständigt personnummer (10 siffror).